Priser

  • Befaring på aktuelle jobber er gratis.
  • Timepris er kr. 650,- inklusiv mva.
  • Fra og med 2019 faktureres bilgodtgjørelse med kr. 100,- pr kunde grunnet økning i bompenger og økt dieselpris.
  • Hageveiledning er kr. 1800,- inkl. mva for første time og 650,- inkl. mva for påfølgende timer.
  • Kreative Hager sender faktura etter avsluttet oppdrag med betalingsfrist på 10 dager.