Tjenester

Hageplanlegging:

Renovering av eldre hager og planlegging og utforming av nye hager.
I utformingen vektlegges å skape en hage i tråd med kundens behov, husets stil, planteønsker, riktig plantevalg, farger samt grad av skjøtselsbehov.

Beplantning:

Lang erfaring med å velge rett plante på rett sted.
Bestiller planter ut fra skisser som er utarbeidet i nært samarbeid med kunden.
Utfører all beplantning og leverer en fullstendig skjøtselsplan hvis kunden ønsker det.

Skjøtsel:

Gartnerfaglig skjøtsel av hager medfører at hagen ser velstelt ut gjennom hele sesongen. Vi tar oppdrag med regelmessig skjøtsel, eller kan bidra noen ganger i løpet av sesongen.
Skjøtsel innebærer blant annet luking, gjødsling, jordforbedring og vedlikehold av alle hagens planter slik at de skal ha optimal vekst og prydverdi.

Hageveiledning:

Hvis du ønsker å få råd om hvordan du selv kan utforme egen hage tilbyr vi veiledning ut fra dine behov, enten det er i forhold til planløsninger, plantevalg eller skjøtsel.
Vi tilbyr kurs i beskjæring, både praktisk og teoretisk.

Beskjæring:

Beskjæring av busker, roser, hekker, vintergrønt, frukttrær og prydtrær.
Vi har svært god faglig kompetanse på all beskjæring og er opptatt av å beskjære slik at plantene får en harmonisk form og med tanke på plantens vekstfase, tidspunkt og at alle snitt blir korrekt utført.

Beskjæring av prydbusker

Epletre og tujahekk