Skip to content
Kreative hager

Kreative hager | En del av hagespesialisten AS

Høy faglig kvalitet og kreativitet

Kreative Hager tilbyr gartnertjenester med høy faglig kvalitet. Vi har fokus på kundenes ønsker og hva som er mulig å få til . Vi løser din hage med kreativitet, solid faglig, praktisk og estetisk innsikt og riktig plantevalg.

Vi tilbyr hageplanlegging, planløsninger med skisser, beplantning, jordforbedring, skjøtsel, beskjæring, innkjøp av planter og tilbehør. Vi gir også veiledning om hvordan du best mulig kan skape den hagen du ønsker med egen innsats. Videre kan vi tilby kurs i beskjæring i egen hage.

Kreative Hager er konkurransedyktige på pris og har gode referanser. Vi tilbyr gratis befaring før vi sender tilbud. I tillegg samarbeider vi med svært dyktige anleggsgartnere, gartnere og landskapsarkitekter hvis det skulle være behov.

God kommunikasjon og nært samarbeid med våre kunder står sentralt hos Kreative Hager.

Kreative Hager selger sitt firma til Hagespesialisten AS, www.hagespesialisten.no fra januar 2020. Gartner Merete Hugaas vil bli fast ansatt der.

TJENESTER

Hageplanlegging

Renovering av eldre hager og planlegging og utforming av nye hager.

I utformingen vektlegges å skape en hage i tråd med kundens behov, husets stil, planteønsker, riktig plantevalg, farger samt grad av skjøtselsbehov.

Beplantning

Lang erfaring med å velge rett plante på rett sted.

Bestiller planter ut fra skisser som er utarbeidet i nært samarbeid med kunden.

Utfører all beplantning og leverer en fullstendig skjøtselsplan hvis kunden ønsker det.

Skjøtsel

Gartnerfaglig skjøtsel av hager medfører at hagen ser velstelt ut gjennom hele sesongen. Vi tar oppdrag med regelmessig skjøtsel, eller kan bidra noen ganger i løpet av sesongen.

Skjøtsel innebærer blant annet luking, gjødsling, jordforbedring og vedlikehold av alle hagens planter slik at de skal ha optimal vekst og prydverdi.

Beskjæring av busker, roser, hekker, vintergrønt, frukttrær og prydtrær.

Vi har svært god faglig kompetanse på all beskjæring og er opptatt av å beskjære slik at plantene får en harmonisk form og med tanke på plantens vekstfase, tidspunkt og at alle snitt blir korrekt utført.

Hageveiledning

Hvis du ønsker å få råd om hvordan du selv kan utforme egen hage tilbyr vi veiledning ut fra dine behov, enten det er i forhold til planløsninger, plantevalg eller skjøtsel.

Vi tilbyr kurs i beskjæring, både praktisk og teoretisk.

Priser

  • Befaring på aktuelle jobber er gratis.
  • Timepris er kr. 940,- inklusiv mva.
  • Hageveiledning kr. 2500,- inkl. mva for første time og kr. 940 inkl. mva for påfølgende timer.
  • Faktura sendes fra Hagespesialisten