Kreative Hager AS - høy faglig kvalitet og kreativitet

Kreative Hager tilbyr gartnertjenester med høy faglig kvalitet. Vi har fokus på kundenes ønsker og hva som er mulig å få til . Vi løser din hage med kreativitet, solid faglig, praktisk og estetisk innsikt og riktig plantevalg.

Vi tilbyr hageplanlegging, planløsninger med skisser, beplantning, jordforbedring, skjøtsel, beskjæring, innkjøp av planter og tilbehør. Vi gir også veiledning om hvordan du best mulig kan skape den hagen du ønsker med egen innsats. Videre kan vi tilby kurs i beskjæring i egen hage.

Kreative Hager er konkurransedyktige på pris og har gode referanser. Vi tilbyr gratis befaring før vi sender tilbud. I tillegg samarbeider vi med svært dyktige anleggsgartnere, gartnere og landskapsarkitekter hvis det skulle være behov.

God kommunikasjon og nært samarbeid med våre kunder står sentralt hos Kreative Hager.


Kreative Hager selger sitt firma til Hagespesialisten AS, www.hagespesialisten.no fra januar 2020. Gartner Merete Hugaas vil bli fast ansatt der.